Voor de docent

Hiernaast vindt u materiaal dat gebruikt kan worden voor een lessenreeks bij het Basisboek Ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking.

 

Er zijn zeven thema’s:

  1. Inleiding: mensen met een verstandelijke beperking (hoofdstuk 1 en 2).
  2. Methodisch ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking (hoofdstuk 3 en 9).
  3. Kinderen met een verstandelijke beperking (hoofdstuk 4 en gedeelte van hoofdstuk 6).
  4. Volwassenen met een verstandelijke beperking (hoofdstuk 5 en gedeelte van hoofdstuk 6).
  5. Ouderen met een verstandelijke beperking (hoofdstuk 7).
  6. Problemen bij mensen met een verstandelijke beperking (hoofdstuk 8).
  7. Kwaliteit en professionaliteit (hoofdstuk 10 en 11).

Bij ieder thema kan de student voorafgaand de bijpassende literatuur doornemen, oefenen met begrippen en online oefeningen doen op de website.

Verder is in de docentenomgeving bij ieder thema een powerpointpresentatie opgenomen en zijn suggesties gedaan voor lesactiviteiten. Er zijn ook twee tentamens inclusief antwoordmodel beschikbaar die gebruikt kunnen worden bij toetsing over de verschillende thema's.