Over de auteurs

Lida Nijgh is orthopedagoog en was lang werkzaam als gedragsdeskundige in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Momenteel werkt ze als docent in het hoger beroepsonderwijs.

Mirjam Bogerd is orthopedagoog en heeft als begeleider en gedragsdeskundige ervaring in de zorg voor kinderen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking.
 

Aart Bogerd werkte als begeleider, leidinggevende en bestuurder in de zorg voor mensen met een beperking. Hij is nu toezichthouder in de gehandicaptenzorg en jeugdpsychiatrie. Ook is hij als adviseur actief op het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
 

 

Welkom!

Op deze site vind je:

Extra oefenmateriaal voor studenten.

Docenten kunnen materiaal downloaden ter ondersteuning van een lessenreeks rondom het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking. 

In Basisboek ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking wordt de hedendaagse visie beschreven op het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking.


Het boek staat vol praktische informatie over de begeleiding van kinderen, volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking. De auteurs schetsen de ontwikkeling in elke levensfase en gaan in op de verschillende vormen van ondersteuning en de methoden die hierbij ingezet kunnen worden. Ook zijn er verdiepende hoofdstukken met belangrijke thema’s uit het werkveld, waaronder methodisch werken, kwaliteit en werken als professional in een professionele organisatie.

 

De derde druk is verschenen

Ga naar webshop

De 3e druk is verschenen